Aktuality


 • 27. 03. 2024

  Nová verze kontrolního nástroje na standard územních plánů

  Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci se společností HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. a T-MAPY spol. s r.o. novou verzi kontrolního nástroje na standard územních plánů.

  Veškeré informace najdete v rámci aktuality na webových stránkách ministerstva v sekci Stavební právo > Informace a aktuality > Územní plánování – ZDE.

  Současně došlo k aktualizaci obsahu webové stránky k jednotnému standardu územně plánovací dokumentace plánu – ZDE.


 • 27. 02. 2024

  Seminář ČÚZK k představení produktů a služeb pro splnění zákonných povinností vůči krajským DTM


  Český úřad zeměměřický a katastrální v návaznosti na předchozí informace oznamuje, že dne 13. března 2024 uspořádá ve spolupráci s Asociací podnikatelů v geomatice pracovní seminář k představení produktů a služeb - pro vlastníky, správce a provozovatele dopravní a technické infrastruktury, včetně obcí - které jim případně mohou pomoci splnit zákonné povinnosti vůči krajským DTM. Veškeré podrobnosti v pozvánce.


 • 11. 05. 2023

  Novela zákona

  Dne 5. 4. 2023 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.

  Účinnost zákona nastává dnem 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25,28 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. 7.2024.


 • 03. 05. 2023

  Přechod na nový vzhled Geoportálu ÚK

  Dobrý den, dne 22.5.2023 byla spuštěna nová verze Geoportálu Ústeckého kraje. V nové verzi byl vylepšen nejen vzhled stránek geoportálu, ale byla vylepšena i jeho funkčnost a věříme, že Vám bude sloužit k plné spokojenosti.

   

rss