Územní plánování

 

Oddělení územního plánování GIS využívá v současné době hlavně k tvorbě Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP). Krajský úřad Ústeckého kraje pořídil v rámci metodické podpory obcí s rozšířenou působností a v zájmu jednotného zpracování ÚAP (potažmo ÚPD) na území kraje datový model ÚAP/ÚPD, ke kterému se přihlásila většina ORP v kraji. Ústecký kraj tak výrazně nad rámec svých zákonem daných povinností poskytl technickou pomoc ORP, která však pořízením tohoto nástroje samozřejmě neskončila.

Níže jsme pro vás připravili galerii mapových aplikací s vizualizovanými daty ÚAP v tematickém členění pro lepší rychlost vykreslování. Galerie je v procesu tvorby a další témata budou přibývat.