Doprava a silniční hospodářství

 

Zde naleznete mapové podklady, využívané zejména odborem dopravy a silničního hospodářství k vlastní činnosti. Jsou to podklady, které zajišťují rychlý přístup k některým ne zcela běžně přístupným informacím jakými jsou informace o komunikacích (značení, staničení, informace o mostních objektech, autobusové zastávky, hlukové zátěže,…)