Zdravotní péče

 

Mapa zabezpečení zdravotní péče v Ústeckém kraji obsahuje nemocnice, nemocnice následné péče, výjezdové základy zdravotnické záchranné služby, přehled ordinací lékařské pohotovostní služby, hygienické stanice a zdravotní ústavy.
Mapy dostupnosti zdravotnické záchranné služby vychází z „Plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby“ , který stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby místo události na území jednotlivých obcí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut.