Informace o technické infrastruktuře

 

V této části jsou uveřejněny informace dle §166 odst. 2 stavebního zákona o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, které byly poskytnuty podle § 27 stavebního zákona. Údaje jsou zveřejnovány ve spolupráci s příslušným úřadem územního plánování. Stav přehledu je průběžně aktualizován