Krizové řízení

 

Jednotlivé geografické vrstvy, databáze a nástroje pomáhají pracovišti krizového řízení v oblasti krizového a havarijního plánování. Jsou cennými informačními zdroji sloužícími k připravenosti kraje a jeho orgánům při  řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, nevojenských i vojenských krizových situací.

 

 

Přeshraniční spolupráce v krizových situacích

 

V současné době Ústecký kraj spolupracuje na Česko-saském přeshraničním projektu s názvem Portál pro informační podporu rozhodování v krizových situacích.
Cílem projektu je příprava informačního portálu, který bude odbornou i laickou veřejnost na české a saské straně hranic informovat o krizových situacích v daném regionu. V průběhu přípravy portálu se uskuteční i společná cvičení záchranných složek, různé semináře, školení a konference. Smyslem je přiblížit činnost záchanných složek na obou stranách hranice.
Výsledkem projektu bude propracovaný informační portál v českém a německém jazyce, který bude sloužit laické i odborné veřejnosti. Portál bude informovat o již existujících krizových situacích, ale nabídne také informace o prevenci i o tom, jak se v případných krizových zachovat. Bude také usnadňovat spolupráci záchranných složek na české i saské straně hranice.