Přeshraniční spolupráce v územním plánování

 

Česko-saští aktéři v oblasti územního plánování chtějí v budoucnu intenzivněji spolupracovat. Proto připravují pracovníci územně-plánovacích regionálních orgánů a informatici z oblasti geoinformačních systémů společně webový informační systém. Informační systém územního plánování pomůže překonat hranice dělící územní plány. Česko-saští aktéři územního plánování chtějí v budoucnosti více spolupracovat. Pracovníci územně-plánovacích orgánů regionů a informatici z geoinformačního systému vyvíjejí společně webový informační systém územního plánování za účelem vzájemného pochopení problematiky a vytvoření společné základny pro spolupráci, lepší a efektivnější přeshraniční spolupráce v oblasti územního plánování a společného územně-plánovacího rozvoje příhraničního prostoru. Výsledkem této iniciativy bude, že rozhodovací orgány územního rozvoje a ostatních oborů plánování a rovněž zainteresovaní občané budou mít k dispozici vícejazyčný webový informační systém územního plánování. V Karlovarském kraji, v něm. regionu Horní údolí Labe/Východní Krušnohoří a ve vybraných obcích se nový informační systém územního plánování vyzkouší ve zkušebním provozu a bude se optimalizovat. Informace určené pro veřejnost a včasné zapojení regionálních a komunálních plánovacích orgánů do plánovacího procesu zvýší užitečnost systému v praxi.