27. 02. 2024

Seminář ČÚZK k představení produktů a služeb pro splnění zákonných povinností vůči krajským DTM


Český úřad zeměměřický a katastrální v návaznosti na předchozí informace oznamuje, že dne 13. března 2024 uspořádá ve spolupráci s Asociací podnikatelů v geomatice pracovní seminář k představení produktů a služeb - pro vlastníky, správce a provozovatele dopravní a technické infrastruktury, včetně obcí - které jim případně mohou pomoci splnit zákonné povinnosti vůči krajským DTM. Veškeré podrobnosti v pozvánce.