Životní prostředí

Na úseku ochrany přírody jsou nástroje GIS využívány zejména ke zpracování získaných prostorových dat z terénu (výskyt chráněných druhů, chráněná území , ochrana ovzduší atd.), při přípravě mapových podkladů k vyhlášení nových maloplošných zvláště chráněných území, při přípravě péče o ně a v řadě dalších správních i jiných řízení.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám