4. úplná aktualizace ÚAP ORP Žatec 2016

Textová část

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Žatec (pdf, 9,7 MB)

Grafická část

1. Výkres hodnot v území (pdf, 7,9 MB)

2. Výkres limitů využití území (pdf, 25,2 MB)

3. Výkres záměrů na provedení změn v území (pdf, 46,7 MB)

4. Výkres problémů v území (pdf, 9,2 MB)

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Žatec

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám