5. úplná aktualizace ÚAP ORP Varnsdorf 2020

Textová část

ÚAP 2020 ORP Varnsdorf - karty indikátorů.pdf

ÚAP 2020 ORP Varnsdorf.pdf

ÚAP 2020 příloha Karty Obcí.pdf

Grafická část

ÚAP 2020 výkres hodnot území.pdf

ÚAP 2020 výkres limitů bez TI.pdf

ÚAP 2020 výkres limitů TI.pdf

ÚAP 2020 výkres problémů bez střetu.pdf

ÚAP 2020 výkres problémů.pdf

ÚAP 2020 výkres záměrů.pdf

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Varnsdorf

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám