Územní plánování

Oddělení územního plánování gis využívá v současné době hlavně k tvorbě Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP). Krajský úřad Ústeckého kraje pořídil v rámci metodické podpory obcí s rozšíženou působností a v zájmu jednotného zpracování ÚAP (potažmo ÚPD) na území kraje datový model ÚAP/ÚPD, ke kterému se přihlasila většina ORP v kraji.Ústecký kraj tak výrazně nad rámec svých zákonem daných povinností poskytl technickou pomoc ORP, ale která samozřejmě pořízením tohoto nástroje neskončila.

Kontakt

Ing. Lenka Gallová

gallova.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 365

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám