5. úplná aktualizace ÚAP ORP Ústí nad Labem 2020

Textová část

Část A: Podklady RURÚ 

Část B: RURÚ 

Část C: Karty obcí 

Kartogramy 2020

 

Grafická část

Výkres hodnot

Výkres limitů

Výkres záměrů

Výkres problémů

 

ÚAP na webových stránkách města

 

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám