Účelová katastrální mapa

Účelová katastrální mapa je digitální vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající území Ústeckého kraje. Bezešvá mapová kompozice v rozsahu území kraje je složena z dat katastrální mapy (DKM), Katastrální mapy digitalizované (KMD) a vlastní Účelové katastrální mapy (ÚKM). Mapové dílo bylo primárně vytvořeno pro projekt Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje (ÚKM DMVS UK) jako komplexní informační zdroj pro výkon příslušných agend veřejné správy, a to na základě společného memoranda Českého úřadu zeměměřičského a katastrální a Asociace krajů ČR.

Mapová aplikace s podkladem ÚKM a DKM

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám