2. úplná aktualizace ÚAP ORP Teplice 2012

Textová část

Textová část A  

Textová část B  

Textová část C  

Grafická část

Výkres hodnot území

Výkres limitů území 

Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci 

Výkres záměrů na provedení změn v území 

Schémata střetů záměrů s limity v území

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám