Seminář ČÚZK

    ZZzzz

Dne 25. října 2016 proběhl v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje Seminář o datech a službách resortu zeměměřictví a katastru, na kterém přednášeli pracovníci ČÚZK. 
 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám