Územně analytické podklady ORP Rumburk 2008

Textová část

VYHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PRÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ, PRO HOSPODÁRSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLECENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ

SWOT analýza

Grafická část

Výkres hodnot území
Výkres limitů území
Výkres záměrů na provedení změn v území
Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám