5. úplná aktualizace ÚAP ORP Rumburk 2020

Textová část

ÚAP 2020 - textová část (pdf, 10MB)

Karty obcí (zip, 16MB)

Karty indikátorů (pdf, 2MB)

Grafická část

1. Výkres hodnot v území (pdf, 27,7 MB)

2. Výkres limitů využití území (pdf, 29,3 MB)

3. Výkres záměrů na provedení změn v území (pdf, 10,7 MB)

4. Výkres problémů k řešení v území (pdf, 31,1 MB)

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Rumburk

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

 

Kontakt

Ing. Lenka Gallová

gallova.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 365

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám