2. úplná aktualizace ÚAP ORP Rumburk 2012

Textová část

ÚAP 2012 - textová část

Grafická část

Záměry na provedení změn v území [PDF; 9 MiB]
Hodnoty území [PDF; 27,1 MiB]
Limity využití území [PDF; 28,7 MiB]
Problémy k řešení v území [PDF; 30 MiB]

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám