4. úplná aktualizace ÚAP ORP Podbořany 2016

Textová část

ÚAP textová část (pdf, 4 MB)

Podklady pro RURÚ - karty obcí (pdf, 7 MB)

Grafická část

1. Výkres hodnot (pdf, 12 MB)

2. Výkres limitů (pdf, 11 MB)

3. Výkres limitů IS (pdf, 14 MB)

4. Výkres záměrů (pdf, 9 MB)

5. Problémový výkres (pdf, 8 MB)

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Podbořany

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

 

 

Kontakt

Ing. Lenka Gallová

gallova.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 365

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám