2. úplná aktualizace ÚAP ORP Podbořany 2012

Textová část

ÚAP textová část

Grafická část

Výkres hodnot

Výkres limitů

Výkres limitů IS

Výkres záměrů

Problémový výkres

Legenda k problémovému výkresu

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lenka Gallová

gallova.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 365

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám