ORP Most

ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontiuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územmních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

V souladu se zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu byla k 31.12.2014 provedena 3. úplná aktualizace ÚAP.

 

Požadovanou dokumentaci vyberte v pravé části stránky.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám