ORP Lovosice

3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP LOVOSICE


Město Lovosice pořídilo v roce 2008 územně analytické podklady obce s rozšířenou působností (dále jen "ÚAP"). Tato povinnost pořídit ÚAP vznikla přijetím nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek v platném znění.
Na prvotní pořízení ÚAP Město Lovosice získalo finanční podporu z Integrovaného operačního programu ze strukturálních fondů EU. V souvislosti s přijetím dotačního titulu na prvotní pořízení ÚAP se město zavázalo udržovat tento projekt 5 let.
Pořízení úplné aktualizace vyplývá z ustanovení nového stavebního zákona a tak se město rozhodlo pořídit úplnou aktualizaci ÚAP pomocí dodavatelské firmy se kterou uzavřela smlouvu o dílo.
V souladu se stavebním zákonem a uzavřenou smlouvou o dílo na úplnou aktualizaci ÚAP je povinnost pořídit do 30. 06. 2010 podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území. Tento termín dodavatelská společnost splnila a naplnila datový model ÚAP jevy, které získala průběžně od poskytovatelů jevů, kteří jsou jej povinni předávat pořizovateli.
V roce 2010 byla provedena 1. Úplná aktualizace ÚAP ORP Lovosice.
V roce 2012 byla provedena 2. Úplná aktualizace ÚAP ORP Lovosice.
V roce 2014 byla provedena 3. Úplná aktualizace ÚAP ORP Lovosice.

 

Požadovanou dokumentaci vyberte v pravé části stránky.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám