ORP Litvínov

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP LITVÍNOV

 První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta  z Integrovaného  operačního  programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Územně analytické podklady jsou územně plánovacím podkladem, jenž obsahuje zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, vyzdvihuje  jeho hodnoty, upozorňuje na omezení jeho využití, zaznamenává záměry na provedení změn v území a vyhodnocuje udržitelný rozvoj území.

Podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební řádu) je úřad územního plánování povinen pořídit územně analytické podklady pro svůj správní obvod a každé dva roky pořídit jejich úplnou aktualizaci. 3. Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov obsahuje informace a zjištění k 2. prosinci 2014.

 

Požadovanou dokumentaci vyberte v pravé části stránky.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám