5. úplná aktualizace ÚAP ORP Most 2020

Textová část

5. úplná aktualizace ÚAP 2020 (pdf, 5,6 MB)

Kartogram vyváženosti pylířů URÚ (pdf, 0,5 MB)

Grafická část

1. Výkres hodnot v území (pdf, 10 MB)

2. Výkres limitů v území (pdf, 75 MB)

3. Výkres záměrů v území (pdf, 8 MB)

4. Výkres problémů v území (pdf, 56 MB)

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Most

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám