4. úplná aktualizace ÚAP ORP Lovosice 2016

Textová část

4. Úplná aktualizace ÚAP ORP Lovosice 2016 - rozbor udržitelného rozvoje území (pdf, 2,3 MB)

Grafická část

1. Výkres hodnot v území (pdf, 27,5 MB)

2. Výkres limitů v území (pdf, 32,4 MB)

3. Výkres záměrů v území (pdf, 3,9 MB)

4. Výkres problémů v území (pdf, 17,2 MB)

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Lovosice

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám