3. úplná aktualizace ÚAP ORP Lovosice 2014

Textová část

3. Úplná aktualizace ÚAP ORP Lovosice 2014 - rozbor udržitelného rozvoje území (pdf, 8,3 MB)

Grafická část

1. Výkres hodnot v území (pdf, 35,5 MB)

2. Výkres limitů v území (pdf, 42,4 MB)

3. Výkres záměrů v území (pdf, 20,9 MB)

4. Výkres problémů v území (pdf, 73,2 MB)

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Lovosice

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám