1. úplná aktualizace ÚAP ORP Lovosice 2010

Textová část

Rozbor udžitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Lovosice (pdf, 7,9 MB)

Grafická část

1. Výkres hodnot v území (zip, 18,8 MB)

2. Výkres limitů v území (zip, 24,5 MB)

3. Výkres záměrů v území (zip, 12,2 MB)

4. Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (zip, 37,8 MB)

 

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám