5. úplná aktualizace ÚAP ORP Louny 2020

TEXTOVÁ ČÁST ÚAP

Text

PODKADY PRO RURÚ – PŘÍLOHA A

Karty obcí (podklad pro RURÚ)

VÝKRESY – PŘÍLOHA B:

Výkres hodnot území (zip, 25 MB)

Výkres limitů (zip, 40 MB)

Výkres záměrů v území (zip, 27 MB)

Výkres problémů (zip, 22 MB)

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Louny

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám