4. úplná aktualizace ÚAP ORP Louny 2016

TEXTOVÁ ČÁST ÚAP

Text

PODKADY PRO RURÚ – PŘÍLOHA A

Karty obcí (podklad pro RURÚ)

VÝKRESY – PŘÍLOHA B:

Výkres hodnot území

4207 HOD A1           3.81 MB .pdf

4207 HOD A2           4.86 MB .pdf

4207 HOD B1           2.68 MB .pdf

4207 HOD B2           2.75 MB .pdf

Výkres limitů

4207 LIM A1           5.66 MB .pdf

4207 LIM A2           6.24 MB .pdf

4207 LIM B1           3.41 MB .pdf

4207 LIM B2           3.45 MB .pdf

Výkres záměrů v území

4207 ZAM A1           3.22 MB .pdf

4207 ZAM A2           3.88 MB .pdf

4207 ZAM B1           2.39 MB .pdf

4207 ZAM B2           2.31 MB .pdf

Výkres problémů

4207 PRO A1           3.39 MB .pdf

4207 PRO A2           4.27 MB .pdf

4207 PRO B1           2.42 MB .pdf

4207 PRO B2           2.46 MB .pdf

DOKLAD O PROJEDNÁNÍ – PŘÍLOHA C:

Doklad o projednávání

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Louny

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám