3. úplná aktualizace ÚAP ORP Louny 2014

Textová část

Textová část ÚAP ORP Louny (pdf, 5,2 MB)

Podklady pro RURÚ - příloha A

Karty obcí (pdf, 11,2 MB)

Kartogramy - příloha B

K1           HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE (pdf, 1,4 MB)
K2           VODNÍ REŽIM (pdf, 2,1 MB)
K3           HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (pdf, 1,1 MB)
K4           OCHRANA PŘÍRODY, KRAJINY (pdf, 2,3 MB)
K5           ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (pdf, 3,6 MB)
K6 – a     VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (pdf, 3,1 MB)
K6 – b     VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (pdf, 2,0 MB)
K6 – c     VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ENERGETIKA (pdf, 8,5 MB)
K6 – d     VEŘEJNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SPOJE (pdf, 3,5 MB)
K6 – e     OSTATNÍ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA (pdf, 1,2 MB)
K7 – a     BILANCE POČTU OBYVATEL – MEZIROČNÍ (pdf, 736 KB)
K7 – b     BILANCE POČTU OBYVATEL – DLOUHODOBÁ (pdf, 729 KB)
K8           HUSTOTA ZALIDNĚNÍ (pdf, 730 KB)
K9           REKREACE A CESTOVNÍ RUCH (pdf, 2,5 MB)

Grafická část

přehled rozložení rastrů (pdf, 188 KB)

1. Výkres hodnot v území (zip, 198,8 MB)
          Výkres hodnot - legenda (pdf, 544 KB)

2. Výkres limitů (zip, 278,3MB)
          Výkres limitů - legenda (pdf, 1,3 MB)

3. Výkres záměrů v území (zip, 151,6 MB)
          Výkres záměrů - legenda (pdf, 509 KB)

4. Výkres problémů (zip, 163,8 MB)
          Výkres problémů - legenda (pdf, 425 KB)
 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Louny

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám