4. úplná aktualizace ÚAP ORP Litvínov 2016

Textová část

Textová část ÚAP ORP Litvínov (pdf, 1 MB)

Grafická část

1. Výkres hodnot (pdf, 12 MB)

2. Výkres limitů (pdf, 14 MB)

3. Výkres problémů (pdf, 5 MB)

4. Výkres záměrů (pdf, 15 MB)

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Litvínov

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám