5. úplná aktualizace ÚAP ORP Litoměřice 2020

Textová část

Rozbor udržitelného rozvoje

RURU 
RURU obcí

Kartogramy

Grafická část ke stažení

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Litoměřice

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám