4. úplná aktualizace ÚAP ORP Litoměřice 2016

Textová část

Rozbor udržitelného rozvoje

RURU 
RURU obcí

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje

Kartogramy

Doklad o projednání ÚAP

Grafická část

1. Výkres hodnot území 

    Výkres hodnot území - legenda

2. Výkres limitů využití území 

    Výkres limitů využití území - legenda 1

    Výkres limitů využití území - legenda 2

3. Výkres záměrů na provedení změn v území

    Výkres záměrů na provedení změn v území - legenda

4. Výkres problémů určených k řešení v ÚPD 

    Výkres problémů určených k řešení v ÚPD - legenda

   Klad listů

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Litoměřice

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám