3. úplná aktualizace ÚAP ORP Litoměřice 2014

Textová část

Rozbor udržitelného rozvoje

RURU (pdf, 3,3 MB)
RURU_obci (pdf, 3,1 MB)

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje (zip, 8,4 MB)

Kartograny (zip, 19,8 MB)

Doklad o projednání ÚAP (zip, 8,6 MB)

Grafická část

1. Výkres hodnot území (pdf, 31,1 MB)

2. Výkres limitů využití území (pdf, 211 MB)

3. Výkres záměrů na provedení změn v území (pdf, 5,6 MB)

4. Výkres problémů určených k řešení v ÚPD (pdf, 20,8 MB)

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Litoměřice

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám