2. úplná aktualizace ÚAP ORP Litoměřice 2012

Textová část

Textová část ÚAP ORP Litoměřice (zip, 30,1 MB)

Grafická část

- výkresy - Mapová aplikace

- výkresy - PDF

          1. Výkres hodnot území (zip, 72,6 MB)

          2.  Výkres limitů využití území (zip, 45,5 MB)

          3.  Výkres záměrů na provedení změn v území (zip, 47,7 MB)

          4.  Výkres problémů určených k řešení v ÚPD (zip, 4,1 MB)

 

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám