4. úplná aktualizace ÚAP ORP Kadaň 2016

Textová část

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

- RUR obce Domašín 
- RUR obce Chbany 
- RUR města Kadaň 
- RUR města Klášterec nad Ohří 
- RUR městysu Kovářská 
- RUR obce Kryštofovy Hamry 
- RUR obce Libědice 
- RUR města Loučná pod Klínovcem 
- RUR města Mašťov 
- RUR obce Měděnec 
- RUR obce Okounov 
- RUR obce Perštejn 
- RUR obce Pětipsy 
- RUR obce Račetice 
- RUR obce Radonice 
- RUR obce Rokle 
- RUR města Vejprty 
- RUR obce Veliká Ves 
- RUR obce Vilémov 
 


Grafická část

1. VÝKRES HODNOT V ÚZEMÍ  
          - Kláštersko a Kadaňsko 
          - Krušné hory 
          - Pětipesko a Radonicko

2. VÝRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
- doprava a stavby
          - Kláštersko a Kadaňsko
          - Krušné hory 
          - Pětipesko a Radonicko

- přírodní limity
          - Kláštersko a Kadaňsko 
          - Krušné hory 
          - Pětipesko a Radonicko

- technická infrastruktura
          - Kláštersko a Kadaňsko 
          - Krušné hory 
          - Pětipesko a Radonicko

3. VÝKRES ZÁMĚRŮ V ÚZEMÍ 
          - Kláštersko a Kadaňsko 
          - Krušné hory 
          - Pětipesko a Radonicko

4. VÝKRES PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ
          - Kláštersko a Kadaňsko 
          - Krušné hory 
          - Pětipesko a Radonicko

 

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

- hospodářské podmínky
          - Míra rizika hospodaření v jednotlivých obcích ORP Kadaň 
          - Míra podnikatelské aktivity v jednotlivých obcích ORP Kadaň 
          - Daňová výtěžnost v jednotlivých obcích ORP Kadaň 
          - Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v jednotlivých obcích ORP Kadaň 
          - Míra nezaměstananosti v jednotlivých obcích ORP Kadaň 
          - Sčítání dopravy 2000, 2005, 2010 v ORP Kadaň 
          - Funkční urbanizovaná území v ORP Kadaň

- životní prostředí
          - Oblasti krajinného rázu v ORP Kadaň 
          - Místa krajinného rázu v ORP Kadaň 
          - Koeficient ekologické stability v ORP Kadaň

- sociální prostředí
          - Urbanisticky cenná sídla a architektonicky cenné objekty v ORP Kadaň 
          - Závislost obcí a občanská vybavenost

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Kadaň

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám