3. úplná aktualizace ÚAP ORP Kadaň 2014

Textová část

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

- RUR obce Domašín (pdf, 1,1 MB)
- RUR obce Chbany (pdf, 556 KB)
- RUR města Kadaň (pdf, 517 KB)
- RUR města Klášterec nad Ohří (pdf, 498 KB)
- RUR městysu Kovářská (pdf, 492 KB)
- RUR obce Kryštofovy Hamry (pdf, 544 KB)
- RUR obce Libědice (pdf, 442 KB)
- RUR města Loučná pod Klínovcem (pdf, 687 KB)
- RUR města Mašťov (pdf, 534 KB)
- RUR obce Měděnec (pdf, 462 KB)
- RUR obce Okounov (pdf, 757 KB)
- RUR obce Perštejn (pdf, 554 KB)
- RUR obce Pětipsy (pdf, 474 kB)<)
- RUR obce Račetice (pdf, 484 KB)
- RUR obce Radonice (pdf, 541 KB)
- RUR obce Rokle (pdf, 450 KB)
- RUR města Vejprty (pdf, 526 KB)
- RUR obce Veliká Ves (pdf, 521 KB)
- RUR obce Vilémov (pdf, 525 KB)
- sumář jednotlivých pilířů RUR (pdf, 131 KB)
- vyhodnocení RUR kartogram (pdf, 503 KB)


Grafická část

1. VÝKRES HODNOT V ÚZEMÍ  mapa
          - Kláštersko a Kadaňsko (pdf, 48,2 MB)
          - Krušné hory (pdf, 43,2 MB)
          - Pětipesko a Radonicko (pdf, 39,9 MB)

2. VÝRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ mapa
- doprava a stavby
          - Kláštersko a Kadaňsko (pdf, 32 MB)
          - Krušné hory (pdf, 50,6 MB)
          - Pětipesko a Radonicko (pdf, 39,8 MB)

- přírodní limity
          - Kláštersko a Kadaňsko (pdf, 46,6 MB)
          - Krušné hory (pdf, 65 MB)
          - Pětipesko a Radonicko (pdf, 50,4 MB)

- technická infrastruktura
          - Kláštersko a Kadaňsko (pdf, 32,3 MB)
          - Krušné hory (pdf, 51,2 MB)
          - Pětipesko a Radonicko (pdf, 40,9 MB)

3. VÝKRES ZÁMĚRŮ V ÚZEMÍ mapa
          - Kláštersko a Kadaňsko (pdf, 49 MB)
          - Krušné hory (pdf, 60,9 MB)
          - Pětipesko a Radonicko (pdf, 55,2 MB)

4. VÝKRES PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ mapa
          - Kláštersko a Kadaňsko (pdf, 7,7 MB)
          - Krušné hory (pdf, 6,4 MB)
          - Pětipesko a Radonicko (pdf, 6,2 MB)

 

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

- hospodářské podmínky
          - Míra rizika hospodaření v jednotlivých obcích ORP Kadaň (pdf, 36 KB)
          - Míra podnikatelské aktivity v jednotlivých obcích ORP Kadaň (pdf, 66 KB)
          - Daňová výtěžnost v jednotlivých obcích ORP Kadaň (pdf, 87 KB)
          - Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v jednotlivých obcích ORP Kadaň (pdf, 76 KB)
          - Míra nezaměstananosti v jednotlivých obcích ORP Kadaň (pdf, 75 KB)
          - Sčítání dopravy 2000, 2005, 2010 v ORP Kadaň (pdf, 1,2 MB)
          - Funkční urbanizovaná území v ORP Kadaň (pdf, 450 KB)

- životní prostředí
          - Oblasti krajinného rázu v ORP Kadaň (pdf, 20,6 MB)
          - Místa krajinného rázu v ORP Kadaň (pdf, 22,3 MB)
          - Koeficient ekologické stability v ORP Kadaň (pdf, 538 KB)

- sociální prostředí
          - Urbanisticky cenná sídla a architektonicky cenné objekty v ORP Kadaň (pdf, 52 KB)
          - Závislost obcí a občanská vybavenost (pdf, 289 KB)

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Kadaň

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám