2. úplná aktualizace ÚAP ORP Kadaň 2012

 

Textová část

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území ORP Kadaň

Přílohy textové části :

a. Sčítání dopravy 2000, 2005, 2010 v ORP Kadaň 
b. koeficient ekologické stability 
c. Funkční urbanizovaná území 
d. Likvidita obcí 
e. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k funkci lesa v roce 2011 
f.  Hospodářské ukazatele 
g. Urbanisticky cenná sídla a architektonicky cenné objekty 
h. Závislosti obcí a občanská vybavenost 

Rozbor udržitelného rozvoje území, karty obcí

 

Grafická část

Mapová aplikace

Grafická část - PDF

Výkres hodnot

Výkres limitů

Výkres záměrů na provedení změn v území

Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci

 

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

 

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám