Doprava a silniční hospodářství

Zde naleznete mapové podklady, využívané zejména odborem dopravy a silničního hospodářství k vlastní činnosti. Jsou to podklady, které zajišťují rychlý přístup k některým ne zcela běžně přístupným informacím jakými jsou informace o komunikacích (značení, staničení, informace o mostních objektech, autobusové zastávky, hlukové zátěže,…)

Kontakt

Ing. Lenka Gallová

gallova.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 365

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám