5. úplná aktualizace ÚAP ORP Děčín 2020

Textová část

ÚAP ORP Děčín - 2020

Příloha A - seznam střetů

Grafická část

1. Výkres hodnot

2. Výkres limitů

3. Výkres záměrů

4a. Výkres problemů - bez střetů

4b. Výkres problemů - se střety

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Děčín

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám