3. úplná aktualizace ÚAP ORP Děčín 2014

Textová část

ÚAP ORP Děčín - 2014 (pdf, 5,6 MB)

Doklad o projednání územně analytických podkladů (pdf, 619 KB)

Grafická část

1. Výkres hodnot (pdf, 30,8 MB)

2. Výkres limitů (pdf, 22,6 MB)

3. Výkres záměrů (pdf, 14,8 MB)

4. Výkres problemů (pdf, 11,3 MB)

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Děčín

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lenka Gallová

gallova.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 365

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám