5. úplná aktualizace ÚAP ORP Chomutov 2020

Textová část

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností CHOMUTOV - 5. úplná aktualizace

Příloha č. 1 karty obcí v ORP Chomutov 

 

Grafická část

1. Výkres limitů využití území 

2. Výkres hodnot území 

3. Výkres záměrů na provedení změn v území 

4. Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Chomutov

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám