5. úplná aktualizace ÚAP ORP Bílina 2020

TEXTOVÁ ČÁST (v pdf):

5. úplná aktualizace 2020 SO ORP Bílina

Karty jednorlivých obcí

GRAFICKÁ ČÁST (v pdf):

1.   VÝKRES HODNOT 
 

2.   VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
 

3.   VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 

4.   VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH 

ÚAP na webových stránkách města

ÚAP ORP Bílina

 

Za obsah zveřejněných dokumentací nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Ústecký kraj, který data pouze zveřejňuje. Ústecký kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.

Kontakt

Ing. Lukáš Morche
odbor územního plánování a stavebního řádu

morche.l@kr-ustecky.cz +420 475 657 853

Krajský úřad Ústeckého kraje Oddělení projektů a GIS Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem 400 02

 

Napište nám